Cả Bình Thinh cháy trong màu phượng vĩ Trái tim tôi cháy rực phút chia li Mai xa trường, xa bạn bè yêu quí Xa thầy cô với kỉ niệm ngọt ngào   Nhớ ngày nào tờ phiếu kín trên tay Sẽ ...